EV04B – Thiết bị điều khiển từ xa 1 tại công ty cổ phần Pecsi