Thương hiệu demo
Flammer
Cimon
Supermec
Carbis Filtration
Imtex Controls
Koino
English EN Vietnamese VI
May ep luong và rai phan baner

Máy tạo luống trồng Hoài Sơn

Máy tạo luống trồng Hoài Sơn và rải phân bón tự động
820x400 (2)

Pecsi - Community

Mang đến cho xã hội những giá trị tốt đẹp và phát triển tối đa sức mạnh sáng tạo của con người
820x400 (1)

Pecsi - Powerful

Với mong muốn tạo nên sức mạnh qua sự kết hợp toàn diện
820x400 (3)

Pecsi - Trademark

PECSI mong muốn làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt
English EN Vietnamese VI

Tên form trang KH-CĐ

JGC

Tên khách hàng: KOREA NATIONAL OIL CORPORATION

Địa chỉ: 305,JONGGA-RO, JUNG-GU, ULSAN, Republic of Korea(44538)

Ngành công nghiệp: Technology

Website khách hàng: https://www.knoc.co.kr/ENG/sub03/sub03_1_1_6.jsp

KNOC was founded in 1979 to secure a reliable supply of oil in the wake of two oil shocks that took place in the 1970s.

Since the mid-1980s, KNOC has been running oil development projects at home and abroad by pursuing independent capabilities in oil exploration. This has put Korea among the ranks of the world’s oil producers by successfully completing the Donghae Gas Field project in 1988. Currently, KNOC has oil field development projects in 17 countries.

As a key player in ensuring ‘National Energy Security,’ KNOC expands exploration of Donghae Gas Field and operates nine oil stockpiling bases containing 97 million barrels of oil, which is equivalent to 95 days of oil imports.

KNOC was founded in 1979 to secure a reliable supply of oil in the wake of two oil shocks that took place in the 1970s.

Since the mid-1980s, KNOC has been running oil development projects at home and abroad by pursuing independent capabilities in oil exploration. This has put Korea among the ranks of the world’s oil producers by successfully completing the Donghae Gas Field project in 1988. Currently, KNOC has oil field development projects in 17 countries.

As a key player in ensuring ‘National Energy Security,’ KNOC expands exploration of Donghae Gas Field and operates nine oil stockpiling bases containing 97 million barrels of oil, which is equivalent to 95 days of oil imports.

Tên form khách lần đầu truy cập web