Tên form trang SP-DV-DA

Cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng tại GPP và Jetty thuộc Khí Cà Mau
Cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng tại GPP và Jetty thuộc Khí Cà Mau

Cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng tại GPP và Jetty thuộc Khí Cà Mau

Tư vấn trực tiếp: +84 254 3625 666

Thời gian: 7h30 - 17h00. Từ: Thứ 2 - Thứ 7

Yêu cầu tư vấn

Quý khách đăng ký tư vấn thêm về dự án: Cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng tại GPP và Jetty thuộc Khí Cà Mau

Quý khách cần nhận được thông tin ưu đãi và tư vấn tốt nhất từ CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ, ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN PECSI vui lòng để lại thông tin

Các thông tin cá nhân sẽ được bảo mật, đảm bảo tính riêng tư cho quý khách.

Chia sẻ với người thân

Tên khách hàng: TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ (PVGas)

Ngành công nghiệp: Ngành dầu khí

Thời gian thực hiện dự án: 2021

Giới thiệu về yêu cầu của khách hàng:

Dự án cải tạo hệ thống chống sét đánh thẳng tại GPP và Jetty thuộc Khí Cà Mau.

 

Tên form khách lần đầu truy cập web